Хаттамалар

2019

1. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) №2 жүктеу

2. Қорытынды хаттама № 1 жүктеу

3. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) №3 жүктеу

4. Қорытынды хаттама № 4 жүктеу

5. Қорытынды хаттама № 2 жүктеу

6. Қорытынды хаттама № 1 (қайталау) жүктеу 

7. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) хабарландыру №4 жүктеу

8. Қорытынды хаттама № 3 жүктеу

9. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) дез.бойынша № 5 жүктеу

10.Қорытынды хаттама № 5 жүктеу

11. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) хабарландыру №6 жүктеу

12. Қорытынды хаттама № 6 жүктеу

13. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) хабарландыру №7 жүктеу

14. Қорытынды хаттама № 7 жүктеу

15. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) хабарландыру (қайталау) № 4 жүктеу

16. Қорытынды хаттама (қайта) № 4 жүктеу

17. Қорытындылар туралы хаттама (ашу) хабарландыру (қайталау) № 2 жүктеу

18. Қорытынды хаттама (қайталау) № 2 жүктеу

19. Шартты бұзу туралы бұйрық жүктеу

20. Тендерді сатып алу қорытындылары туралы хаттама (ашу) №9 жүктеу

21. Тендерді сатып алу қорытындысы туралы хаттама № 9 жүктеу

22. Хаттама ашулуы жүктеу

23. Қорытынды хаттама жүктеу

24. Қорытынды хаттамасы 03.09.2019 №11 жүктеу

25. Сатып алудың күшін жою №11, №12 жүктеу

 

2018

1. Ашу және қорытындылар хаттамасы №1  жүктеу

2. Қорытындылар хаттамасы №1  жүктеу

3. Ашу және қорытындылар хаттамасы №2  жүктеу

4. Қорытындылар хаттамасы №2  жүктеу

5. Ашу және қорытындылар хаттамасы жүктеу

6. Қорытындылар хаттамасы  жүктеу

7. Өткізілмеген сатып алу бойынша қорытындылар хаттамасы жүктеу

8.Ашу және қорытындылар хаттамасы жүктеу

9. Қорытындылар хаттамасы  жүктеу

10. Қорытындылар хаттамасы  жүктеу

11.Ашу және қорытындылар хаттамасы скачать

12.Қорытындылар хаттамасы жүктеу

14.Қорытындылар хаттамасы жүктеу

15. Ашу және қорытындылар хаттамасы жүктеу

16. Қорытындылар хаттамасы №5  жүктеу

17. Ашу және қорытындылар хаттамасы №5  жүктеу

 

2017

1. Қорытындылар хаттамасы №1  жүктеу

2. Қорытындылар хаттамасы №2  жүктеу

3. Қорытындылар хаттамасы №3  жүктеу

4. Қорытындылар хаттамасы №4  жүктеу

5. Қорытындылар хаттамасы №5  жүктеу

6. Қорытындылар хаттамасы №6  жүктеу
7. Қорытындылар хаттамасы №7  жүктеу 
8. Қорытындылар хаттамасы №8  жүктеу 
9. Қорытындылар хаттамасы №9  жүктеу
10. Қорытындылар хаттамасы №10  жүктеу

 

1. Ашу және қорытындылар хаттамасы №1      жүктеу

2. Ашу және қорытындылар хаттамасы №1-1   жүктеу

3. Ашу және қорытындылар хаттамасы №2      жүктеу

4. Ашу және қорытындылар хаттамасы №2-1   жүктеу

5. Ашу және қорытындылар хаттамасы №3      жүктеу

6. Ашу және қорытындылар хаттамасы №3-1   жүктеу

7. Ашу және қорытындылар хаттамасы №4      жүктеу

8. Ашу және қорытындылар хаттамасы №4-1   жүктеу
9. Ашу және қорытындылар хаттамасы №5      жүктеу

10. Ашу және қорытындылар хаттамасы №6    жүктеу

11. Ашу және қорытындылар хаттамасы №7    жүктеу
12. Ашу және қорытындылар хаттамасы №8    жүктеу
13. Ашу және қорытындылар хаттамасы №9    жүктеу
14. Ашу және қорытындылар хаттамасы №10  жүктеу